Get Adobe Flash player

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

 

นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล

นาฬิกา

ปฏิทิน

December 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  

ความเป็นมาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

 

       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เดิมตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เรียกว่าอนามัยจังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ.2516 ย้ายมาตั้งที่โรงพยาบาลลพบุรี โดยใช้ตึกผู้ป่วยนอกเก่าเป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน  ปี พ.ศ.2517 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสำนักงานใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 260/55 หมู่ที่ 1  ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี   และใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี   มาจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

          - จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด

          - ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด

          - กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติ    งานเป็น    ไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ   และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

          - ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทศาสตร์สาธารณสุข

 

นายสุพจน์ แก้วจรัสฉายแสง

009432
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
ทุกวัน
22
7
124
9211
240
688
9432

Your IP: 54.221.136.62
Server Time: 2017-12-17 21:26:03

กลุ่มงานพัฒนายุทศาสตร์สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 260/55 หมู่ที่ 1  ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

โทรศัพท์ : 036 - 421204  โทรสาร : 036 - 412515

e-mail - it@lbmoph.org

จัดทำโดย นายไชยพัฒน์ พุกชาติ นักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี