Get Adobe Flash player

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

 

นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล

นาฬิกา

ปฏิทิน

April 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดลพบุรี

 

ลพบุรี  เป็นจังหวัดในภาคกลาง ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของประเทศ มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองกำลังทั้งทหารบกและทหารอากาศ         หลายหน่วย  เป็นศูนย์กลางทางด้านการทหาร  กองกำลังทางการรบ  ซึ่งจังหวัดลพบุรีนั้นมีภูมิประเทศ    ที่เหมาะสมคืออยู่ในเขตตอนกลางของประเทศ  จึงทำให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการทหารซึ่งสามารถที่กระจายหรือแจกจ่ายกำลังพล  อาวุธยุทธโทปกรณ์ไปยังภูมิภาคต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ลพบุรีได้รับการทำนุบำรุงอีกครั้งสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี  มีการวางผังเมืองใหม่และตั้งหน่วยทหารขึ้นมาในเมืองลพบุรี  ดังนั้นเมืองลพบุรีจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองทหารเพราะมีหน่วยทหารที่สำคัญตั้งอยู่ถึง 11 หน่วย  ลพบุรีในปัจจุบันจึงเป็น "เมืองเศรษฐกิจ  เมืองท่องเที่ยว  ศูนย์การศึกษาของภาคกลางตอนบน และยังเป็นเมืองทหารอีกด้วย"  นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง  เช่น  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พระราชวังนารายณ์    ราชนิเวศน์  พระปรางค์สามยอด  เขาสนามแจง  และทุ่งทานตะวันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ (มีพื้นที่ 200,000-300,000 ไร่) แล้วยังได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีลิงอาศัยอยู่มาก  จึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดลพบุรีเป็นจำนวนมาก

 

 

 

ที่ตั้ง

จังหวัดลพบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย  ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 48 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 25 ลิปดาตะวันออก  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางเหนือตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1  ถนนพหลโยธิน ประมาณ 155 กิโลเมตร หรือทางรถไฟสายเหนือประมาณ 133 กิโลเมตร     มีพื้นที่  6,641.87  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 3,874,846 ไร่

 

 

 

 

อาณาเขต

·         ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์

·         ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ

·         ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสิงห์บุรี

·         ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทศาสตร์สาธารณสุข

 

นายสุพจน์ แก้วจรัสฉายแสง

021844
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
ทุกวัน
15
34
128
21608
49
600
21844

Your IP: 18.232.188.251
Server Time: 2020-04-02 12:35:08

กลุ่มงานพัฒนายุทศาสตร์สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 260/55 หมู่ที่ 1  ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

โทรศัพท์ : 036 - 421204  โทรสาร : 036 - 412515

e-mail - it@lbmoph.org

จัดทำโดย นายไชยพัฒน์ พุกชาติ นักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี